Vì sao Service Desk là bộ phận không thể thiếu trong các doanh nghiệp?

Ngày đăng 06/06/2018

Thời gian gần đây, các doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam đã bắt đầu áp dụng các hệ thống CNTT trong quá trình vận hành doanh nghiệp, trong đó Service Desk được biết đến là một bộ phận không thể thiếu chịu trách nhiệm xử lý, hỗ trợ người sử dụng về các dịch vụ CNTT…

Chi tiết

Blockchain – công nghệ quan trọng của các hoạt động tài chính, ngân hàng trong kỷ nguyên số

Ngày đăng 06/06/2018

Blockchain là nền tảng công nghệ giúp ghi chép dữ liệu theo phương thức sổ cái phân tán (distributed ledger) trên nền tảng các máy tính ngang hàng, sử dụng một hệ thống được mã hóa bởi các thuật toán phức tạp với cơ sở dữ liệu các bản ghi giao dịch phi tập trung, cho phép người dùng trong cộng đồng sử dụng có thể truy cập công khai nhưng không một ai có thể can thiệp, sửa đổi.

Chi tiết

Trưởng phòng CSKH

Ngày đăng 15/05/2018

Chi tiết