TravelMate B

TravelMate B

  • Cật nhật: 18/09/2017
  • Hãng sản xuất: Acer
  • Mã sản phẩm: TravelMate B
LCD
Loại 17-inch

Sản phẩm khác

TravelMate P2

TravelMate P2

TravelMate P2
Hãng sản xuất: Acer
TravelMate P6

TravelMate P6

TravelMate P6
Hãng sản xuất: Acer
TravelMate P4

TravelMate P4

TravelMate P4
Hãng sản xuất: Acer
CPU
Màn hình