TravelMate P6

TravelMate P6

  • Cật nhật: 18/09/2017
  • Hãng sản xuất: Acer
  • Mã sản phẩm: TravelMate P6
LCD
Loại 17-inch

Sản phẩm khác

TravelMate P2

TravelMate P2

TravelMate P2
Hãng sản xuất: Acer
TravelMate P4

TravelMate P4

TravelMate P4
Hãng sản xuất: Acer
TravelMate Spin B1

TravelMate Spin B1

TravelMate Spin B1
Hãng sản xuất: Acer
CPU
Màn hình