CMS Powercom P222-568- Copy

CMS Powercom P222-568- Copy

  • Cật nhật: 18/03/2016
  • Hãng sản xuất:
  • Mã sản phẩm:

Máy tính CMS với thiết kế mạnh mẽ, vững chãi, sự lựa chọn cho những người đứng đầu. Dòng máy dành riêng cho khách hàng chỉnh phủ, cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiêp lớn. 

Chipset
CPU