Ngày đăng: 07 Tháng Sáu 2018

Sự khác biệt của công nghệ Blockchain so với những công nghệ bảo mật, lưu trữ thông thường là nó không tồn tại ở một địa điểm cụ thể nào.

Dữ liệu sẽ được Blockchain phân tán trên hàng nghìn máy tính khắp thế giới. Khi cần khai thác và sử dụng dữ liệu, người dùng thông qua các thuật toán phức tạp và quá trình mã hóa có sự tham gia đồng bộ của nhiều máy tính sẽ nhóm các bản ghi số hóa thành từng chuỗi khối.

Bên cạnh đó, Blockchain cũng được coi là hình thức lưu trữ minh bạch tuyệt đối.

Theo đó, mọi thành phần tham gia lưu trữ đều có quyền truy cập phiên bản đầy đủ. Dữ liệu một khi đã được cập nhật, nó không thể bị thay đổi hoặc xáo trộn mà chỉ có thể bổ sung và quá trình cập nhật diễn ra đồng thời trên tất cả máy tính trong mạng lưới.

Nếu các dữ liệu gốc về giao dịch được thay đổi sau khi mã hóa, thì chỉ cần có một chữ ký điện tử khác để nhắc nhở toàn mạng lưới về nội dung cần sửa.

Với bản chất phân tán của dữ liệu theo chuỗi khối, hacker rất khó có thể truy cập tất cả phiên bản cùng lúc, do quá trình mã hóa chỉ diễn ra một chiều.

Dữ liệu như “cuộn chỉ rối” không thể bị giải mã ngược thành dữ liệu ban đầu. Nhờ vậy Blockchain đảm bảo độ an toàn và tính riêng tư gần như tuyệt đối. Các chuyên gia cho rằng việc đánh sập hệ thống công nghệ Blockchain là điều cực kỳ khó thực hiện. 

Do đó hiện nay Blockchain được đánh giá là công nghệ bảo mật tuyệt đối với tốc độ xử lý nhanh chóng, đang là xu hướng ứng dụng được nhiều ngân hàng nghiên cứu triển khai.