Tin tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Tuyển gấp Số lượng Ngày đăng tuyển Địa chỉ Hết hạn
1 Nhân Viên Nghiên Cứu Sản Phẩm, Công Nghệ R&D 1 05/09/2017 Hà Nội
2 Tuyển dụng nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông 3 17/08/2017 Hà Nội
3 Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh 1 30/07/2017 Hà Nội
4 GIÁM ĐỐC KINH DOANH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG 1 30/07/2017 Hà Nội
5 Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật sửa chữa máy tính, máy in 3 10/05/2017 Hà Nội
6 Trưởng nhóm kỹ thuật sản xuất và phát triển sản phẩm.
7 Tuyển dụng Trưởng phòng Kinh doanh phân phối 1 01/05/2017 Hà Nội
8 Giám đốc trung tâm kỹ thuật dịch vụ 1 12/06/2017 Hà Nội
9 Lập trình viên (Biết Về Cơ Sở Dữ Liệu Oracle) 1 12/06/2017 Hà Nội
10 Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật nhà máy 1 01/05/2016 Hà Nội
11 Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối Thiết Bị Viễn Thông 3 12/06/2017 Hà Nội
12 Nhân viên kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng (máy tính, thiết bị văn phòng, mạng) 5 12/06/2017 Hà Nội
13 Nhân viên lắp ráp máy tính (thời vụ 6 tháng) 5 12/06/2017 Hà Nội
14 Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh, phân phối linh kiện máy tính, game 1 01/04/2015 Hà Nội