Tin tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Tuyển gấp Số lượng Ngày đăng tuyển Địa chỉ Hết hạn
1 Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 1 16/05/2018 Hà Nội
2 Nhân viên kinh doanh dự án 1 10/05/2018 Hà Nội
3 Nhân viên nghiên cứu thị trường 1 10/05/2018 Hà Nội
4 Trưởng phòng kinh doanh hỗ trợ dự án 1 10/05/2018 Hà Nội
5 Tuyển dụng nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông 1 09/05/2018 Hà Nội
6 Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh 1 09/05/2018 Hà Nội
7 Giám Đốc Bảo Hành 1 09/05/2018 Hà Nội
8 Trưởng Phòng Sữa Chửa Sản Phẩm Điều Hòa - Điện Lạnh 1 09/05/2018 Hà Nội
9 Trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ IT 1 09/05/2018 Hà Nội
10 Nhân viên quản lý và thu hồi công nợ 1 09/05/2018 Hà Nội
11 GIÁM ĐỐC KINH DOANH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG 1 20/04/2018 Hà Nội
12 Nhân Viên Nghiên Cứu Sản Phẩm, Công Nghệ R&D 1 05/09/2017 Hà Nội
13 Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật sửa chữa máy tính, máy in 3 10/05/2017 Hà Nội
14 Tuyển dụng Trưởng phòng Kinh doanh phân phối 1 01/05/2017 Hà Nội
15 Giám đốc trung tâm kỹ thuật dịch vụ 1 12/06/2017 Hà Nội
16 Lập trình viên (Biết Về Cơ Sở Dữ Liệu Oracle) 1 12/06/2017 Hà Nội
17 Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật nhà máy 1 01/05/2016 Hà Nội
18 Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối Thiết Bị Viễn Thông 3 12/06/2017 Hà Nội
19 Nhân viên kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng (máy tính, thiết bị văn phòng, mạng) 5 12/06/2017 Hà Nội
20 Nhân viên lắp ráp máy tính (thời vụ 6 tháng) 5 12/06/2017 Hà Nội